OPGAVE NIEUW LID GV GRAMSBERGEN

Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen (*)

Foto's van het nieuwe lid mogen geplaatst worden op Facebook (*)

Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging kan uitsluitend via het afmeldingsformulier. Deze vindt u eveneens op onze website of is te verkrijgen bij de gymleiding.MACHTIGING AUTOMATISCH BETALEN
De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Hieronder kunt u de betaalgegevens invullen. Alvast hartelijk dank.