》》》BELANRIJK BERICHT《《《

H E L A A S !!! RECREATIEVE DANS GAAT STOPPEN 😢

Helaas moeten wij u middels dit bericht meedelen dat wij door het niet kunnen invullen van de leiding deze lessen moeten stoppen. Het doet ons zeer dat we op dit moment deze tak van sport niet meer kunnen aanbieden. We blijven daarom ook op zoek naar mogelijkheden om dit waar mogelijk weer te hervatten.
Voor de duidelijkheid het gaat hier om de twee recreatieve dansgroepen van de vrijdagavond!

Hopende hiermee voldoende informatie te hebben gegeven, kunnen we alleen nog zeggen dat het ons spijt en aan het hart gaat dat we hiermee moeten stoppen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur of mailen met info@gvgramsbergen.nl

Een sportieve groet namens het bestuur GV Gramsbergen

Logo_footer   
     © 2022 GV Gramsbergen Gerealiseerd door COMNOU!

Check onze Privacy verklaring